bekæmpelse
af trafikstøj

Forslag om initiativer til bekæmpelse af trafikstøj

Ingen kan være i tvivl om, at trafikstøj er en væsentlig faktor i manges hverdag i Solrød – bl.a. fordi motorvejen går midt igennem vores kommune.

Det resulterer i støjniveauer på langt over den vejledende grænseværdi og med beviselig påvirkning af folks helbred og sågar også børns indlæring.
 
Derfor er det også noget, som vi i Venstre tager meget seriøst. Det er vi heldigvis ikke de eneste, der gør, og både på statsligt niveau og i andre kommuner arbejdes der med initiativer omkring støjreduktion. 

Vi har allerede gjort en del historisk i Solrød – blandt andet ved forhøjelse af støjvolden langs østsiden af motorvejen med “overskudsjord” fra metrobyggeriet i København i slutningen af 00’erne. 

I den nyligt indgåede aftale om” Infrastrukturplan 2035” indeholdes en pulje på 3 mia. kr. i aftaleperioden fra 2022-2035 til initiativer omkring bekæmpelse af trafikstøj.

Dog er der på nuværende tidspunkt ingen initiativer omkring den sydlige del Køge Bugt-motorvejen eller mere specifikt i Solrød kommune.

Derfor er det relevant og vigtigt, at vi får meldt os ind i processen og får budt ind på initiativer til fremtidige uddelinger fra Infrastrukturplanens pulje.

Venstre har derfor stillet et medlemsforslag til Byrådet om, at administrationen skal undersøge, hvordan initiativer i Solrød kommune kan blive en del af puljens uddelinger – og sammen med vores Økonomi-, miljø- og teknikudvalg arbejde videre med opgaven.

Et enigt Byråd tiltrådte medlemsforslaget.

Venlig hilsen
Michael Arnø
Byrådsmedlem  

Medlem af Familie- og uddannelsesudvalget
Venstre i Solrød

Del indlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev