2020 har
været et
godt år

Godt regnskab og en solid kassebeholdning i Solrød

2020 har været endnu et godt år for Solrød Kommune, hvor der trods coronapandemien har været fokus på fremgang og vækst.

Takket være engangsindtægter fra salget af jord fra Trylleskov Strand, Havdrup Vest, Green Hills og Erhvervskilen har vi også en solid kassebeholdning, som sikrer os en stabil økonomi de kommende år.

Det er rigtig godt, fordi vi i årene, der kommer, ikke har et stort nok overskud til at dække anlægsinvesteringerne, og vi kommer derfor til at bruge ca. 80 mio. kr. af kassebeholdningen de næste to år til forskellige planlagte anlægsprojekter som fx en udbygning af idrætsfaciliteterne ved Solrød Idrætscenter, Strandens Hus og en nødvendig udbygning af Plejecenter Christians Have.

En kommune skal naturligvis ikke være en sparekasse, men det er nødvendigt, at vi har en robust økonomi. Det gør, at vi kan investere i udvikling af kommunen, håndtere uforudsete økonomiske udfordringer og passe godt på borgerne.

Så selvom kassebeholdningen lige nu ser stor ud, skal vi huske på, at mange af pengene er øremærket til de kommende år, de kommer fra engangsindtægter, som vi ikke får igen – og pengene kan som bekendt kun bruges en gang.

Venlig hilsen
Niels Hörup
Borgmester

Tilmeld dig vores nyhedsbrev