16 ud af 19stemte for
budgetaftale
2021

16 ud af byrådet 19 medlemmer godkendte i går Solrød Kommunes budget for 2021.

Det er svært at være utilfreds. Vi oplever en stor tilflytning af nye borgere, og det vedtagede budget sikrer bæredygtig vækst og udvikling til glæde og gavn for borgere, virksomheder, foreninger og ansatte i Solrød Kommune. 

Budget 2021 har uændret serviceniveau, uændret grundskyldspromille, ingen dækningsafgift på erhvervsejendomme, men indeholder desværre en nødvendig stigning i den gennemsnitlige personskat på 24 kr. om måneden.

Pengene fra skattestigningen går ubeskåret til betaling af den nye regning til udligning , som gør, at der skal sendes endnu flere penge fra næste år til de øvrige kommuner i Danmark – alt i alt 308 mio. kr.

Vi har en robust økonomi i Solrød, men vi skal holde hånden fast på rattet, så vi ikke kører af banen. Vi hæver i 2021 og 2022 80 mio. kr. i kassen, så et bredt politisk forlig er med til at sikre vi bliver på vejen.

Fhv. finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) udtalte engang i forbindelse med nogle svære finanslovsforhandlinger, hvor der blev fremsat et forslag om lavere skat og højere service: “Hvis det var så let, så havde vi allerede gjort det for længe siden” … og det passer også her i Solrød.

Solrød Kommune har 50 års jubilæum i år. Jeg har for 27. gang været med i flertalsgruppen og stemt for budgettet, og jeg har været “lokal finansminister” i 19 år … og så har jeg faktisk boet her i 53 år.

Derfor har sloganet “Dit og mit Solrød” en særlig betydning og værdi for mig.

 

Pkt. 141 – 2. Planstrategi

Jeg synes, at det er vigtigt at bemærke, at en planstrategi er udarbejdet som et debatoplæg for at få input til det forestående arbejde med kommuneplan 2021.

Desuden skal man have for øje at for at skabe rum og mulighed for at udvikle kommunen, må der afdækkes og analyseres på forskellige idéer. Man kan se processen som en tragt, hvor mulighedsrummet snævres ind fra godkendt planstrategi til godkendt kommuneplan for til sidst at blev detaljeret i nye lokalplaner, hvor det bliver aktuelt.

Derfor er det – efter min mening – vigtigt at mulighedsrummet ikke snævrer for hurtigt ind, så man kommer til at udelukke gode muligheder, blot fordi man endnu ikke har set de rigtige løsningsforslag. Omvendt skal planstrategien naturligvis være med til at danne en retning, hvorfor vi skal kunne stå inde for de overordnede linjer og intentioner.

Eksempelvis har der fra en del Havdrupborgere været udtrykt utilfredshed med 3-etagers byggeri, hvorfor det nu anbefales reduceret til 2.

Fingerplanen 2019 giver nye muligheder for byudvikling, og Venstre finder det vigtigt, at disse muligheder bearbejdes med åbent sind – vi får flere muligheder for at vælge fra undervejs i forløbet, hvis det viser sig, at ideerne ikke holder.

Venstre støtter anbefalingen fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Pkt. 142 – Biogas

Der er 5 væsentlige grunde til at en udvidelse af den lokale biogasproduktion er en god ide:

  1. Overskudsvarme. Solrød Bioenergi kan levere overskudsvarme svarende til 610 boliger – eksempelvis til erstatning af naturgasforsyningen i Jersie og Solrød Landsby.
  2. Opgraderet biogas til nuværende naturgaskunder. Det opgraderede biogas leveres direkte ind på naturgasnettet i Solrød Strand. Dermed kan de boligejere i Strandområdet – som i dag har naturgasfyr – uden at bekoste nyt varmeanlæg medvirke til den grønne omstilling. Alternativ ville det koste omkring 110 mio. kr. at etablere fjernvarme.
  3. Dermed kan den direkte lokale effekt på udledningen af drivhusgasser betyde reduktioner af drivhusgasser på op til 25.390 tons i Solrød Kommune.
  4. Øget beskæftigelse. Der vil følge nye jobs med – ca. 5 helårsbeskæftigede plus et aftalt afledte jobs hos diverse underleverandører – forventeligt svarende til 10 personer.
  5. God samfundsøkonomi. Ved at gøre brug af opgraderet biogas i naturgasnettet til sikring af forsyning – og samtidig udnytte bestående investeringer – opnås en god samfundsøkonomi og en god privatøkonomi for Solrødborgere og virksomheder samtidig med, at vi bidrager til den grønne omstilling.


At områdeafgrænsningen er ændret flytter ikke Venstres standpunkt i denne sag. Vi støtter indstillingen.

Byråd Venstre Solrød

Venlig hilsen
Niels Hörup
Borgmester  
Venstre i Solrød

Del indlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev