flere
lokale
folke-
afstem-
ninger?

Demokrati, lokale folkeafstemninger og populisme

Ved første øjekast, så lyder det som en sympatisk ide at sende flere emner og sager til lokale folkeafstemninger – Det må jo være demokrati i fineste form. Men NEJ.. det er nærmere populisme i sin fineste (eller værste) form – og det skal jeg gerne uddybe.

Hvis vi skal sende alle store beslutninger til folkeafstemning, så sætter vi al udvikling i stå. Det gør vi af den helt simple grund, at kun dem som lige er berørt, ville engagere sig.

Eksempel: En børnehave er slidt, kræver omfattende istandsættelse og der er kapacitet nok i nærområdet til at optage børnene.

Indstilling: Institutionen skal lukkes, hvilket jo giver meget god mening for fællesskabet.

Dem som ville engagere sig i folkeafstemningen, ville være forældre og ansatte omkring institutionen og de vil gøre det med største ildhu. Folk som ikke har nogen tilknytning eller pasningsbehov af børn ville næppe engagere sig – og dermed heller ikke stemme. Derfor bliver det en meget lille gruppe, uden repræsentativ forankring som kommer til at bestemme. Og det er i hvert fald ikke demokrati.

I sådan et system vil der aldrig blive truffet en upopulær beslutning, tilpasset udgifter eller lavet en prioritering. Det vil kun være tilvalg og aldrig fravalg.

Næste dilemma – Hvilke beslutninger er ”store” og kræver afstemning og hvilke er så små, at vi kan overlade det til byrådet, fx lukning af en institution, en ny kommuneplan eller det årlige budget?

Hvert 4. år vælges 19 byrådsmedlemmer til at træffe beslutninger om anvendelsen af skattekroner på borgernes vegne. I må derfor retteligt forvente, at disse 19 medlemmer sætter sig ind i sagerne og med afsæt i den politiske baggrund de har, træffer beslutningerne for dig.

Hvis du synes, de gør det forkert, så stem på nogle andre – eller endnu bedre – meld dig ind i et parti og giv dit bidrag til at gøre det rigtige for dig.

Jeg vil godt gå så langt som til at garantere, at INGEN i Byrådet sidder der for at chikanere borgerne. Langt de fleste gør det, fordi de brænder for deres lokalområde og vil være med til at udvikle og forbedre det. Det er ikke altid nemt (eller populært), men vi forsøger at gøre det så godt, vi kan – og dét på hele kommunens vegne. 

Med venlig hilsen
Kim Sunesen
Byrådsmedlem
Formand for Familie- og Uddannelsesudvalget 

Del indlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev