udvidelse
af Solrød
Biogas

Solrød Biogas - JA .. Selvfølgelig skal vi gøre en klimaindsats!

Mandag d. 30. november var der digitalt borgermøde omkring en udvidelse af Solrød Biogas. Det er en varm kartoffel for tiden og der er mange følelser i spil.

Jeg har forsøgt at forstå modstanden, fordi jeg har fra den spæde start været super begejstret for vores biogas anlæg.. og det er jeg altså stadig!

Det er et anlæg, som vil kunne reducere drivhusgasserne med mere end 30.000 TONS !

Kogt ned i en Maggi-terning, så handler de flest bekymringer om lastbiltransport og visuelt indtryk. Det har jeg stor forståelse for, men jeg tror ikke alle bekymringer skal gå i opfyldelse.

Se herunder lidt information om de mest gængse misforståelser.

Vi lytter til de engagerede borgere og netop de visuelle indtryk er forsøgt reduceret i det nye projekt. Billedet her viser FØR og EFTER, hvor jeg måske endda vil påstå indtrykket er reduceret.

Omkring transport, så ligger Solrød Biogas meget tæt på motorvejen, og det er nok ikke urealistisk at forvente at trafikken kommer til at gå direkte fra motorvej til anlægget med minimal belastning af omliggende infrastruktur.

Vi skal handle på klimaudfordringerne – både globalt, men så sandelig også lokalt. Det er vi da forpligtiget til – og det står jeg gerne på mål for !

Med venlig hilsen
Kim Sunesen
2. viceborgmester
Formand for Familie- og uddannelsesudvalget

Solrødbiogas3
Solrødbio5
Solrødbio4
Solrødbiogas 4 8
Solrødbiogas 2

Del indlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev