nu er der
hjælp til
pårørende

De fleste har en grænse for, hvor meget de kan magte

Mange pårørende får derfor på et tidspunkt symptomer på sygdomme, fordi belastningen i hverdagen er ved at blive for stor. Det skal projektet ‘Fleksible frirum for mennesker med demens’ nu hjælpe med at dæmme op for.

Træthed, hovedpine, søvnforstyrrelser eller andre reaktioner, som kan skyldes stress og depression. Det er alvorlige tegn, som man skal søge hjælp til at tackle. Det kan være hårdt både fysisk og psykisk at være pårørende til et menneske med demens.

Projektet indeholder 2 dele:

  1. Afløsning i hjemmet – op til 12 timer om måneden pr familie – hverdag og weekend ml kl 8-23. Tilbuddet skal bestilles mindst en uge i forvejen eller
  2. Døgnafløsning i eget hjem én uge om året, hvor den pårørende kan holde ferie.


Tilbuddet ligger UDOVER det eksisterende aflastningstilbud (1 uge pr. år på Rehabiliteringsafsnittet).

For begge modeller er det den kommunale hjemmepleje, der har opgaven. Byrådet skal derfor godkende modtagelse af tilskud fra Sundhedsstyrelsen til projekt ”Fleksible frirum til mennesker med demens”, der giver mulighed for afløsningstilbud i eget hjem, og som skal give et større frirum til den pårørende – og med pårørende er målgruppen betegnet som ægtefæller.

Projektet forventes igangsat december 2020 og løber til udgangen af november 2023. Sagen har været i høring i Ældrerådet og handicaprådet. Handicaprådet godkender punktet med enkelte bemærkninger. Ældrerådet finder ikke anledning til yderligere kommentarer. Udover udgifts- og indtægtsbevillinger skal kvalitetsstandarder.

Med venlig hilsen
Dina Oxfeldt
Byrådsmedlem
Social, Sundheds- og fritidsudvalget
Venstre i Solrød

Del indlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev