trygheds-
skabende
løsning

Demenssikring på Christians Have plejecenter

Man har hørt flere beretninger om demente, der bare åbner hoveddøren og trasker derudaf eller simpelthen forvilder sig for langt væk fra eget område.

Nu er loven blevet lempet, og det giver os mulighed for at etablere tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger, hvor borgeren udstyres med et armbånd eller lignende med en indbygget sender, såfremt beboeren ikke udtrykker gene ved det.

Det bliver udmøntet ved at etablere antenner ved alle 4 udgange, som bliver koblet på det eksisterende kaldesystem, der går på personalets telefoner.

Systemet virker både inden- og udendørs og anvender zonepositionering, der betyder, at medarbejderen hurtigt kan reagere og være på det rigtige sted, når en borger har brug for hjælp.

Med venlig hilsen
Dina Oxfeldt
Medlem af Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget

Del indlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev