[page_title]

Baggrund V

Skolevej 70 - Flere alvorlige udfordringer

På seneste byrådsmøde blev det besluttet, at forslag til Lokalplan for området ved Skolevej 70, Gl. Havdrup sendes til høring, og det kunne Venstre støtte med 4 stemmer.

I den forbindelse kan vi få synliggjort bl.a. de trafikale bekymringer, både ift. trafikmængde i Gl.Havdrup, oversigtsforhold ved Solbakkegård og udkørslen til Roskildevej. Bekymringer som allerede er rejst i de allerede modtagne høringssvar samt i det voldsomt interessante åbne brev fra Landsbylauget i Gl.Havdrup – et åbent brev som i den grad tydeliggør, at vi ikke er de eneste bekymrede for bl.a. de trafikale forhold.

Det står mere og mere klart, at købet af Skolevej 70 simpelthen er sket forhastet og i den grad på uoplyst grundlag. Behovet for en ny institution var ikke drøftet, men er først kommet til siden. Ejendommen blev købt som anvendelsesklar, men er nu vurderet som nedrivningsværdig, og de trafikale vanskeligheder er der på intet tidspunkt taget højde for.

Selve bygningsstanden er som tidligere nævnt blevet vurderet som nedrivningsværdi – hvilket selvsagt gør projektet mange gange dyrere, end det der blev købt ind på fra start.

Sagen her har en nogen spøjs beslutnings-rækkefølge, men naturligvis bedre sent end aldrig, så vi vælger at glæde os over, at de reelle omstændigheder nu synliggøres.

Jeg vil i den forbindelse stille forslag om at pkt. 121 fra den 8. maj 2022 gøres åben – så det bliver muligt for alle at se, hvad grundlaget for kommunens køb var.

Tilsyneladende var det hverken undersøgt om der var behov for en placering af institutionen på Skolevej 70, bygningens stand, trafik mv. så vi er meget spændte på, hvad der dukker op.

Vi vil også gerne lægge stemmer til, hvis nogen stiller forslag om at starte forfra på et oplyst grundlag, og med større ansvarlighed overfor det kommunale budget, som står for kraftige udfordringer i de kommende år.

Kort sagt kan Venstre bakke op om, at vi nu undersøger, om vi skal undersøge, om der er noget, som skal undersøges.

Ivar Haugaard-Hansen

Medlem af Familie og Uddannelsesudvalget

Tilmeld dig vores nyhedsbrev