[page_title]

Baggrund V

Svært, men nødvendigt budget, vedtaget med Venstres stemmer

Solrød Kommune er et rart, godt og trygt sted at leve og bo. Det skal vi fastholde og udvikle sammen til glæde for børn, familier og seniorer.

Venstre har været med i alle budgetaftaler siden 1970, hvor ”storkommunen Solrød” blev dannet. Og dette års budgetaftale er ingen undtagelse – vi er selvfølgelig med.

At have orden i økonomien er en forudsætning for selvbestemmelse, og en forudsætning for, at vi kan udvikle vores dejlige kommune – også når den økonomiske overfrakke strammer.

I mange år har vi løbende fået penge i kassen fra grundsalg; Trylleskov Strand, Havdrup Vest, Green Hill samt Logistik og Transportcentret for at nævne de største salgsindtægter, som har finansieret investeringer i daginstitutioner, skoleudbygninger, sundhedsområdet og ikke mindst udviklingen af ældreområdet.

Det er sund fornuft og økonomisk ansvarligt, men alt har sin tid, for pengetræerne vokser jo ikke ind i himlen – salgsindtægter fra grundsalg er på et noget lavere niveau nu.

Administrationen har derfor anbefalet op til dette års budgetlægning, at byrådet prioriterer besparelser på 40 mio. kr. i hvert af de kommende 4 budgetår, da de økonomiske konjunkturer, for at drive kommune, er vendt; bl.a. stigende renteniveau, inflation og – som nævnt lige før – faldende grundsalgsindtægter.

Vi har heldigvis penge tilbage i kassen til at gennemføre den nødvendige omstilling over de kommende år, som i budgetaftalen udgør samlede besparelser på 27,4 mio. kr. i 2024 stigende til 37,1 mio. kr. i 2027.

I forhold til 1. behandlingsbudgettet har vi været med til at præge det endelige budgetresultat, hvor jeg særligt vil fremhæve følgende:

·        Klippekortet til selvvalgte sociale aktiviteter fastholdes til at sikre et værdigt ældreliv

·        Weekendpakker til de svageste ældre består, som opretholder en værdig tilværelse

·        Mad udefra på Plejecenter Christians Have sikrer ernæringsrigtig og målrettet kost

·        Ældretopmøde 2023; evaluering og resultater udmøntes i arbejdet med flere ældre og færre hænder i årene, der kommer

·        Lavere stigning i forældrebetalingen på SFO – indfases over 2 år til 75% mod oprindelige forslag på 80%

·        Massiv satsning på solceller på kommunale bygninger med ambition om igangsætning i 2024

·        Klubhus til Solrød FC – 10 mio. kr. af provenuet fra salget af grund til Padelcenter ved SIC

·        Mindesten til ære for Danmarks udsendte i international tjeneste (private midler) 

·        Ny udbudspolitik med mål om mere konkurrenceudsættelse – inkl. fokus på bæredygtighed

·        Reduktion af 1 politisk udvalg, hvor Venstre afgiver en udvalgsformandspost, nedsætter vederlaget til den anden V-udvalgsformandspost samt halvering af mit årlige viceborgmestervederlag til Danmarks laveste.

·        Regelmæssige møder i budgetforligskredsen for at styrke samarbejde og sikre aftalens implementering

 

Derudover glæder vi os også over at budgetaftalen indeholder initiativer til:

·        Fritidspark ved Fasanvej, som primært skal finansieres via private midler

·        Helhedsplan for idrætsområdet, som sammen med nøgleinteressenterne skal operationalisere den nye Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik, som jo også er til godkendelse senere i dagens dagsorden

·        Byfest i Solrød Center 2024 i samarbejde mellem kommunen og Solrød Centerforening

·        Renovering af belægninger i Solrød Center i 2026 og 2027 på vestsiden af S-stationen

·        Et forsat arbejde med støjreducerende tiltag langs motorvejen, som tager sit udgangspunkt i katalog over indsatser, der var resultatet af et medlemsforslag fra Venstre i august 2021.

Jeg vil gerne takke budgetkredsens deltagere for det konstruktive samarbejde om budgetaftalen, og vi glæder os til, at vi sammen skal føre aftalen ud i livet til borgernes fælles bedste. Tak!

Niels Hörup

Gruppeformand og 1. viceborgmester

Tilmeld dig vores nyhedsbrev