[page_title]

Baggrund V

Vand- og natur projekt - Solrød bæk

Med ”Projekt Solrød bæk” er der tale om et komplekst Kinder-æg, hvor mange aktører er involveret og samtidig med det er et meget ambitiøst projekt –

men komplekst eller ej, så er det et Kinder-æg og det er jo positivt.

Projektet indeholder beskyttelse af drikkevand, mere skov, mindre CO2, mere biodiversitet, samtidig med at vi finder en god løsning for landmændene, så de fortsat kan drive deres erhverv.

Det er hovedpunkterne i det omfangsrige Solrød Bæk naturprojekt som udvikles i samarbejde med KLAR Forsyning, HOFOR, lokale landmænd, lodsejere og Naturstyrelsen.

Det er mange interessenter, og ikke alle interesser går helt i samme retning, men vi er nået så langt, at vi tror på, vi kommer i mål med første fase.

Den består af ca. 116 ha. som kan sættes i gang nu og kommer til at koste ca. 39 mio. kr. 

Heraf skal Solrød Kommune bidrage med 1 mio. kr. – resten dækkes af andre aktører.

Fase 1 indeholder ca. 44 ha. skov og ca. 48 ha. natur med fokus på øget biodiversitet og en klimatilpasning af Havdrup by i form af bl.a. genetablering af Tykmosen og udvidelse af Solrød Bæk.

Derudover får vi en natursti, der binder Havdrup og Solrød sammen.

Natur, Klima og Planudvalget håber Byrådet deler vores begejstring for projektet og vil støtte indstillingen.

Venstre gør i hvert fald.

Du kan læse mere her.

Med venlig hilsen

Kim Sunesen

Formand for Natur, Klima og Plan udvalget

Tilmeld dig vores nyhedsbrev