[page_title]

Baggrund V

Søndag aften blev aftalen underskrevet af gruppeformændene for alle partier og lister i Solrød Byråd, og her tirsdag formiddag blev den offentliggjort via en pressemeddelelse fra borgmesteren.

Alle 19 byrådsmedlemmer incl. Liberal Alliance står bag næste års budget, og det tegner godt for den nye byrådsperiode, som starterede noget tumultarisk, må man sige.

Helt overordnet set, så synes jeg det er en tilfredsstillende aftale, som vi har haft stor indflydelse på.

Vi kan føre serviceniveauet videre næste år uden ubehagelige besparelser, som det har været nødvendigt i vores nabokommuner.

Aftalen indeholder en lille men nødvendig skattestigning på 0,09% til betaling af nye ekstraregninger på den såkaldte lovfastlagte udligningsordning, hvor penge føres fra vores kommunekasse til hovedparten af landets øvrige kommune.

Det er et vilkår, vi desværre ikke kan ændre på i Solrød, og vi må så glæde os over, at skatteprocenten på 24,9% stadig ligger under landsgennemsnittet.

Det er mange positive elementer i budgetaftalen, hvor alle omkring forhandlingsbordet har bragt ideer ind, som er blevet ”afprøvet”. Nogle ideer er taget af bordet igen, nogle er taget ind i ren form, mens resten af forslagene skal undersøges nærmere i tiden frem til næste års budget.

Vi har sat markante fingeraftryk, hvor jeg vil fremhæve nogle få:

·       Ældretopmøde gennemføres i 2023 i samarbejde med Ældrerådet og øvrige relevante interessenter.

 

·       Der nedsættes en politisk arbejdsgruppe med fokus på vejstøj under Natur-, klima- og planudvalget.

 

·       Der igangsættes ideudvikling og projektering af et by- og erhvervsudviklingsprojekt i Solrød Center, hvor en del af salgsindtægten fra Stationspladsen bl.a. skal bruges til færdiggørelsen af nye belægning i Solrød Center.

 

·       Skabe mulighed for et privat padelcenter ved Solrød Idrætscenter, hvor en del af pengene fra grundsalg skal gå til nye klubhusfaciliteter til bl.a. Solrød FC ved opvisningsbanen ved Solrød Idrætscenter.

 

·       Fokus på omstilling af energiproduktion til klimavenlig fjernvarme, og muligheder for solceller på kommunale tage i samarbejde med forsyningsselskaber.

 

Men træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen.

 

Noget tyder på, at vi kan få store økonomiske udfordringer næste år og frem. Vi har derfor fået det med i aftalen, at der til næste års budgetlægning skal præsenteres en økonomisk plan for langsigtet økonomisk balance i Solrød Kommunes økonomi. Det kalder jeg rettidig omhu.

 

Vi har som i alle de foregående år taget ansvar for budgettet, og derfor får vi stor indflydelse.

Du kan læse pressemeddelelsen fra borgmesteren samt budgetaftale 2023-2026 her.

De bedste hilsner

Niels Hörup, gruppeformand

Tilmeld dig vores nyhedsbrev