erhvervs-
kilen

Et bredt flertal i byrådet stemte for byggeriet af Solrød Erhvervskile på det støjplagede område mellem motorvejen og jernbanen.

Det er et byggeri, der har skabt stor debat og bliver ved med at gøre det. Venstre stemte sammen med Socialdemokratiet, Konservative, Havdruplisten, S.F. og for den lokalplan, der har gjort det nye transportcenter muligt – og det er der mange gode grunde til.

Folketingets har besluttet, at arealet langs den syd-vestlige side af Køge Bugt-motorvejen kun må ændre anvendelse til transport-og logisti- kerhverv, men f.eks. ikke til håndværksvirksom- heder, solcellepark eller datacentre.

Begrundelsen for beslutningen er, at lastbiler på den måde kører færre kilometer og heraf flest kilometer på motorvej. Beslutning om etablering af transport- og logistikcenter er ligeledes truffet i både Køge, Greve og Ishøj.

”En stor grund til, at vi har truffet den beslutning, bunder i mindst mulig klimapåvirkning, når vores varer skal transporteres”.

Vi kan sagtens forstå de mange bekymringer for, hvad Erhvervskilen betyder for vores kommune. Derfor er det vigtigt at slå fast, at vi er klar til at gribe ind, hvis der pludselig opstår gener som tung trafik forkerte steder eller uforudset støj.

Venlig hilsen
Venstre i Solrød

FAKTA

 • Et bredt flertal i Folketinget besluttede den 18. maj 2010 at anlægge en ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Solrød Byråd var helt uenig i denne beslutning, men måtte tage det til efterretning efter 5 års kamp for at få jernbanen via Roskilde.
 • Et enigt byråd besluttede derfor i 2011, at skulle arbejde for, at det indeklemte areal mellem højhastighedsbanen og motorvejen kunne anvendes til andet end landbrugsjord og boliger i landzone, så borgerne i området ikke blev stavns- bundne og ikke kunne sælge deres ejendomme.
 • Efter godkendelse af Staten i 2017, og efter flere borgermøder og efter grundige drøftelser i udvalg og byråd, blev etableringen af Erhvervskilen besluttet.
 • Bag Erhvervskilen står en privat investor, som har købt jorden fra Solrød Kommune og en række private lodsejere. Arealet er på ca. 300.000 m2, hvoraf Solrød Kommune har solgt små 72.000 m2 for 21,5 mio. kr. Investor har investeret små 30 mio. kr. i vejanlæg (bl.a. til Roskildevej), cykelsti, tunnel, belysningsanlæg m.m., som efterfølgende overdrages til Solrød Kommune vederlagsfrit.
 • Investor har besluttet, at lade projektet DGNB- certificere efter guldstandard. DGNB er en bæredygtig certificering af bygninger og området. Ordningen vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeværdigt. Alle de kriterier, der bliver vurderet, når der certificeres, kan findes på indeklimaportalen.dk
 • Der er ingen udgifter for kommunen forbundet med det, men vi har tjent 21,5 mio. kr. for salget af jorden.
 • Developer står for alt arbejdet med at udvikle og etablere området. De investerer samlet set mere end 1 mia. kr.
 • Tilslutningsafgifter fra Erhvervskilen giver en indtægt på 10 mio. kr. til Solrød Spildevand.
 • Investor forventer – fuldt udbygget – 1.000 eller flere arbejdspladser
 • Ud af 5 ha. Fredskov fjernes 2,4 ha. til projektet. Efterførlgende genplantes 2×2,4 i alt 4,8 ha. samt det resterende 2,6 ha. I alt 7,4 ha.
 • Der er direkte adgang til erhvervskilen fra motor- vejen via Roskildevej.

VIDSTE DU, AT DER ALLEREDE ER SÅET BLOMSTERFRØ?

Snart vil der blive plantet buske, planter og træer på volde og græsarealer, som fremmer biodiversiteten i området.

Senere tilplantes arealet mellem Erhvervskilen og jernbanen med et beplantningsbælte.

Når området er taget i brug, bliver der offentlig adgang.

Erhvervskilen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev