det gode
seniorliv

Livet som pensionist skal være værd at se frem til, også selvom vi bliver flere og flere. Venstre i Solrød vil fortsat udvikle forudsætningerne for en værdig og aktiv seniortilværelse i kommunen med bl.a. flere senior- egnede boliger.

Vi vil investere i at skabe de bedste betingelser for at nyde friheden og mulighederne, når arbejdslivet er slut – uanset om man er selvhjulpen og aktiv eller har behov for støtte.

Vi vil arbejde for at formidle de mange tilbud til seniorer, der findes i Solrød Kommune og for at fremme og videre- udvikle nye aktiviteter, som efterspørges af seniorer.

FLERE OG FLERE SENIORER
Vi bliver flere og flere seniorer med forskellige behov. Derfor har vi stort fokus på, hvilke udfor- dringer det kan give, som fx mangel på boliger og faciliteter. Vi vil sikre, at vi har ressourcerne og faciliteterne til at favne den voksende gruppe af seniorborgere.

”Vi vil sikre, at vi har ressourcerne og faciliteterne til at favne den voksende gruppe af seniorborgere”

FOKUS PÅ EGNEDE HJEM TIL SENIORLIVET
Vi tror på, at man hele livet skal have ansvar for eget liv uden at kommunen kommer og blander sig – men har man behov for støtte træder kommunen naturligvis til. Vi støtter, at vores borgere kan blive så længe som muligt i eget hjem, hvis de kan og ønsker det. Det kalder vi for ”egnede hjem”.

GODE FRIVILLIGE INITIATIVER
Vi vil også fremover arbejde for at understøtte de mange gode frivillige initiativer, der allerede findes i Solrød Kommune. Det gælder for eksempel Besøgsvennerne, Aktivitets- og frivil- ligcenteret, hjælp til at bruge ny teknologi, og vi vil ikke mindst fortsat støtte de populære 60+ aktiviteter. Sådan kan vi blive ved med at gøre det attraktivt at være senior i Solrød Kommune

Venlig hilsen
Venstre i Solrød

KONKRETE TILTAG I FREMTIDEN

  • Forbedre og udvide rammerne for Aktivitets- og frivilligcenteret
  • Skabe flere bæredygtige senioregnede boliger f.eks. på Solrød Gl. Skole
  • Prioritere flere samlingssteder og faciliteter til foreningsaktiviteter for seniorer
  • Etablere fri-plejehjem i Havdrup
  • Undersøge muligheden for et fri-hospice
  • Etablere seniortopmøder
  • Skabe flere plejeboliger på Christians Have
  • Fastholde og udvikle den værdige pleje
  • Støtte implementering af demensstrategien 2019-2025
  • Stille cykler til rådighed for pårørende på Christians Have, så der er mulighed for at køre en tur med deres pårørende.
Kv21 Valgprogram Frihed Nu Og I Fremtiden

Tilmeld dig vores nyhedsbrev