et multi-
funktions-
hus

Idéen – der skal undersøges - handler om at skabe bedre faciliteter for forenings- og kulturlivet, udvikling af bymidten i strandområdet, mere plads til det stigende antal ældre i Aktivitets- og frivilligcenteret, samle og forbedre rådhusfaciliteter og skabe boliger til mennesker i alle aldre på den nuværende rådhusgrund.

BORGERNES HUS SKAL

· Skabe de bedste rammer for fritids- og kulturtilbud

· Skabe mulighed for seniorvenlige boliger tæt på centeret

Forundersøgelsen afsluttes i 2022

Kort sagt vi vil skabe et Multifunktionshus til glæde for borgerne og Solrøds mange frivillige og foreninger og samtidig give mulighed for flere centernære boliger.

Et enigt byråd godkendte helhedsplanen for Solrød Center med et Fyrtårnsprojekt i 2015. Foranalysen er igangsat, som er en del af budge- taftalen for 2021, men det er det nye byråd i 2022, som træffer beslutning efter en ambitiøs og omfattende inddragelse af borgere, foreninger, kultur- og erhvervsliv. Dvs. om Borgernes Hus skal lægges i mølposen eller skal gennemføres, det afgør det nye byråd.

Vores vision er, at vi i Solrød skal have det bedste idræts- og fritidsliv i Østdanmark. Det betyder, at vi skal give de mange veletablerede foreninger og grupper i byen mulighed for at udfolde sig sammen med en masse nye aktiviteter.

”For os gælder det om at udnytte
og udvikle de lokale kvaliteter, og Borgernes Hus er et bud på at styrke kulturen i Solrød”

For os gælder det om at udnytte og udvikle de lokale kvaliteter, og Borgernes Hus på Stationspladsen i Solrød Center er vores bud på at styrke kulturen i Solrød. Samtidig vil Borgernes Hus give mulighed for centralt placerede boliger for seniorer, som der er mangel på.

BÆREDYGTIGT OG ØKONOMISK FORNUFTIGT
Byggeriet er stadig i undersøgelsesfasen, for meget skal afklares. Vi lægger vægt på, at byggeriet skal være økonomisk fornuftigt, samtidig med at vi har fokus på en bæredygtig byggeproces – og vi stiler efteretbredtsamarbejdeiyrådet.

GODE FACILITETER FOR FORENINGER OG AKTIVITETER
Vi har mange idéer og drømme, når det kommer til alt det, der kan være i Borgernes Hus. Men vi lytter selvfølgelig til de mange foreninger og borgere, der faktisk skal bruge huset. Nogle idéer til, hvad huset skal rumme, kunne være:

• En biograf
• En multisal/foredragssal
• En udendørs scene foran Borgernes Hus

Borgernes Hus skal også give plads til initiativer om alternative fritidsaktiviteter. Vi har allerede mødt interesse for et skateareal og musikøvelokaler.

EN BESLUTNING I 2020 BASERES PÅ BORGERINDDRAGELSE

Vi har jer med i overvejelserne, for det er jer, der skal bruge huset. Derfor har vi i løbet af 2021 hentet inspiration fra jer borgere og fra erhvervslivet gennem møder og høringer, og vi har trukket på de mange gode erfaringer fra projekterne om udvikling af Havdrup bymidte, kystsikring og udviklingen af Solrød Bibliotek og Kulturhus.

Vi glæder os til at inddrage jer i processen, som den skrider frem.

Venlig hilsen
Venstre i Solrød

Tilmeld dig vores nyhedsbrev