vi skal passe
godt på
klimaet

I midten af oktober blev de første spadestik taget til det nye biogasanlæg ved Åmarken. Siden 2015 har vi brugt biogas i Solrød Kommune til at producere grøn el og varme og nedbringer dermed vores CO2 aftryk. Det nye biogasanlæg bliver en afgørende spiller for vores ambitiøse målsætning om, at Solrød skal være 100 % CO2-neutral i 2030.

Vi ved, at klimaudfordringen er den største udfordring, vi har. Derfor skal Solrøds fremtid være en grøn fremtid, og derfor er klima et af vores vigtigste valgtemaer til kommunalvalget.

Og vi er ambitiøse, for vi vil længere end den nationale målsætning om de 70 % CO2 reduktion i 2030, som byrådet allerede har vedtaget. Vi ved, det er ambitiøst, men det kan lade sig gøre.

DET ER BIOGAS, DER DRIVER EN STOR DEL
AF VÆRKET
Vi er allerede nået langt. I 2007 udledte Solrød ca. 144.000 tons CO2. Her i 2021 har vi truffet beslutninger, der reducerer vores tal med 55 %, som var vores oprindelige mål i 2025. Det er i høj grad vores biogas, der betyder, at vi allerede nu vil nå det klimamål, vi havde sat for 2025.

Vores biogasanlæg står for to tredjedele af reduktionen. Vi har set mange gevinster ved biogassen, som bl.a. leverer 41 % af det samlede varmeforbrug i Solrød og 44 % af det samlede elforbrug i kommunen. Og det er vel at mærke CO2 -neutral strøm.

ET SPADESTIK FOR DEN GRØNNE OMSTILLING
Udvidelsen af biogasanlægget ved Åmarken vil betyde, at vi kan komme endnu længere. Anlægget vil bidrage til at nedbringe næsten 32.000 tons CO2 om året, og alle fjernvarmeejendomme i Havdrup og Kirke Skensved vil blive opvarmet CO2-neutralt med biogas, overskudsvarme fra biogasanlægget og solvarme.

Også 50 % af alle ejendomme ved stranden vil på sigt kunne varmes op med biogas fra anlægget. Det samme gælder Jersie og Solrød Landsby, og samtidig betyder det en besparelse for borgerne på flere hundrede millioner.

FRA TANG OG GYLLE TIL GRØN ENERGI
Det gode ved vores biogasanlæg er, at de laver strøm ud af restprodukter, der ellers er til gene for os. Det er for eksempel tang, som vi har haft store problemer med på vores strande, sammen med gylle og andre restprodukter fra landbrug og industri.

Snart gælder det også for vores madaffald. Anlægget slår altså mange fluer med et smæk – og kan desuden levere biogødning tilbage til landbruget. Du kan læse meget mere om, hvad sådan et biogasanlæg kan, på Solrød Biogas’ hjemmeside.

ANLÆGGET HAR MØDT MODSTAND
Det er svært at komme uden om, at sådan et projekt vil gå ud over nogen. Der er ikke mange, der vil have et anlæg i deres baghave, hvis de selv kunne vælge. Det kan skæmme udsigten, det kan lugte, og man kan være bekymret for tung trafik fra og til anlægget.

Vi kan sagtens forstå, at det kan være en belastning for den enkelte, og vi er opmærksomme på, hvad vi kan gøre for at mindske generne.

Først og fremmest skal anlægget overholde de skrappeste
lovkrav, der er til både lyd og lugt. Men det brede flertal i byrådet har lagt vægt på, hvad der kan komme borgerne i kommunen og vores klima til gode på den helt lange bane med færrest mulige gener.

EN GRØN OG INNOVATIV FREMTID
Fremtidens Solrød kører på grøn energi. Det er vores klare målsætning i Venstre, og vi har en masse idéer til, hvordan vi kan føre den målsætning ud i livet.

For eksempel kunne det være solceller på kommunale bygninger og el-ladestandere til elbilerne. Vi vil fortsætte med at have fokus på energiomstilling til gavn for borgere, virksomheder, miljøet og ikke mindst økonomien.

Venlig hilsen
Venstre i Solrød

Venstre I Solrød 13.10 Solrød Biogas Henrik Laursen Niels Hörup Jakob Ellemann Jensen Kvadrat

Foto: Henrik Laursen, Direktør Bigodan A/S, Borgmester Niels Hörup og Jacob Elleman-Jensen, Partiformand Venstre tager det første spadestik til udvidelse af Solrød Biogas onsdag den 13. oktober 2021

VIDSTE DU AT..

Den reduktion af CO2- udledning som biogasanlæggene bidrager med, svarer til, at der skulle udføres skovrejsning på et areal 4 gange større end Solrød Kommune.

4 x Solrød

= 160 km2

Solrød + Vallensbæk + Greve + Albertstlund + Ishøj

= 158 km2

Tilmeld dig vores nyhedsbrev