[page_title]

Baggrund V

Vil du investere i et kommende PADEL-CENTER?

Det kan du nu, da et top moderne og ambitiøst padelcenter snart kan være på vej efter næsten 1 års tilløb. Et enigt byråd godkendte tirsdag aften vilkårene for et salgsudbud af arealet mellem tennisbanerne i Solrød Idrætscenter og Litorinaparken, hvor det kommende padel-center placeres.

Projektet, der skal opføres på den 7.600 m2 store grund, bliver udbudt i marts 2023 til en vejledende pris på 8.750.000 kr. Det er samtidig byrådets ambition, at salgsprovenuet skal kunne finansiere et klubhus til Solrød FC´s medlemmer ved boldbanerne.

Der kan opføres en bygning med et maksimalt grundareal på 4.500 m2 til et padelcenter med 10 baner. Der kan etableres administrations- og mødelokaler, som maksimalt kan udgøre 400 etagemeter og café/restaurant, som maksimalt kan udgøre 400 etagemeter.

Til at vælge det bedste projekt er der sat forskellige tildelingskriterier op, hvor salgsprisen vægter med 35% og selve projektforslaget med 65% fordelt på 5 kriterier ”udviklet” efter en grundig borgerinddragelsesproces.

Ved bedømmelsen af tilbudsgivernes projektforslag vil der bl.a. blive lagt vægt på byggeriets bæredygtighed (DGNB-sølvcertificering), samspil med nabobygninger, varieret facadeudtryk, kvalitet af materialer, sikkerhed ved vejforløbet (inkl. krydsning af stien) fra Litorinavej, kvalitet af indgangs- og udenoms opholdsarealer, beplantning, løsning på affaldshåndtering samt cykel- og bilparkeringspladser.

Der nedsættes et bedømmelsesudvalg, som vil bestå af borgmester Emil Blücher, udvalgsformand Kim Sunesen, udvalgsformand Morten Scheelsbeck, fire repræsentanter fra administrationen, en repræsentant fra nabogrundejerforeningerne samt 1 repræsentant fra Solrød Idrætsunion.

Normalt er et bedømmelsesudvalg sammensat af fagpersoner, hvor jura, faglighed og ”matematik” er i fokus. Derfor har vi i Venstres gruppe været kritisk overfor den valgte sammensætning, men det har været nødvendigt for at få hele byrådet til at stå bag beslutningen – og her glæder vi os over, at vores forslag blev godkendt om Solrød Idrætsunions deltagelse i udvalgsarbejdet.

Bedømmelsesudvalget, som ligger i ordet, bedømmer og forhandler bedst mulig pris og projektkvalitet, som forelægges til Byrådets godkendelse inden sommerferien 2023.

Det har været en lang proces. Der har været mange bump undervejs, og Venstres byrådsgruppe har lagt mange kræfter i at få projektet til ”flyve”.

Nu venter vi i spænding, og glæder os til Padel-centret bliver en realitet 😀 

De bedste hilsner

Niels Hörup
Gruppeformand og 1. viceborgmester

Tilmeld dig vores nyhedsbrev