God
inspiration til
udvikling af
“det gode
unge-, familie-
og seniorliv”

Venstre i Solrød fik god inspiration til at udvikle “det gode unge-, familie-og seniorliv”

Venstre i Solrød vil inddrage borgerne i en fortsat udvikling af Solrød Kommune. Derfor er der lanceret en række åbne udviklingsworkshops, hvor alle er velkomne til at deltage og give deres bud på, hvordan deres drømme kan blive til virkelighed.

Torsdag den 4. maj 2017 var temaet “Det gode unge-, familie- og seniorliv liv i Solrød kommune – hvordan gøres det endnu bedre?”

De mange fremmødte – et bredt udsnit af Solrøds borgere – helt unge, familierepræsen-tanter, seniorer, og politiske medspillere fra Venstres egne rækker – lyttede som optakt til debatten til fire inspirerende oplæg.

Oplægsholderne var Emil Hedegård, (elevrådsformand, Solrød Gymnasium), Lotte Liebst (skolebestyrelsesformand, Uglegårdsskolen), Erling Elberg (medlem af Ældresagen og Ældrerådet) og Birger Hauge (direktør, InQvation Innovationscenter).

Efter de fire inspirerende oplæg var der livlig debat ved cafébordene, hvor rammer, hverdagsliv og drømme var på dagsordenen.

“Aftenen gav os i Venstre en god fornemmelse for hvad der tillægges størst betydning for det gode hverdagsliv, afhængigt af hvor i livet du er” siger Solrøds borgmester Niels Hörup, og fortsætter: “Vores tanke med disse workshops er at blive beriget med input – og gerne fra folk uden for egen rækker, så “blinde vinkler” afdækkes og vi sikrer et solidt grundlag for vores arbejde for Solrød. Det synes jeg lykkedes rigtigt fint i aften”.

Workshoppen var endnu en stor succes, og den anden ud af en planlagt række på 3.

I april afholdt Venstre i Solrød en åben workshop under teamet “Det gode idræts- og fritidsliv” og emnet for den næste workshop, som afholdes i Havdrup den 7. juni, er “Det gode by-, land og naturliv”.

Del indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig vores nyhedsbrev