Ekstraordinær generalforsamling Venstre Solrød

Kære medlemmer

Kredsen står pt uden formand idet Mads Silberg, valgt på generalforsamlingen, desværre har måtte trække sig.

Derfor skal vi have valgt en ny formand på en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen vil indstille Kim Sunesen som formand for kredsen.

Den ekstraordinær generalforsamling finder sted den 23 september kl 19:00 i Aktivitets- og Frivilligcenter, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand.

Dagsordenen er:
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af formand til kredsbestyrelsen.
4. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Formand
Benjamin Lindberg