God dag iGreater Cph.

STUDIETUR TIL HAMBURG

Bestyrelsen for  drøfter fælles resultater og regnskab for 2016 på bestyrelsesmøde under studietur til Hamburg.