en anderledes
sommer går
på hæld

Nu kan vi snart lægge en anderledes sommerperiode bag os.

For flere end normalt har Costa del Solrød været rammen og udgangspunktet for familiens ferie.

Ikke helt som vi havde forestillet os for et halvt år siden – før Coronavirus vendte op og ned på mangt og meget. Men når det nu er, som det er, kan man da godt glæde sig over at bo netop her.

For byrådet er ferien også slut, og tiden hvor der tages hul på drøftelserne om næste års budget er kommet. Faktisk indledes årets budgetperiode for alvor i denne uge, hvor byrådet bliver præsenteret for administrationens budgetforslag og baggrunden herfor.

Derefter kommer de politiske drøftelser om prioritet. Jeg betvivler ikke, at alle byrådsmedlemmer ønsker det bedste for Solrøds borgere. Men med 19 medlemmer i byrådet, vil vores prioritering naturligvis se forskellig ud.

Når vi fra Venstres side tager hul på årets budgetforhandlinger, sker det – som altid – med bevidstheden om, at det er vigtigt med en balanceret og robust økonomi – også på den lange banen. Vi har i år fået en ekstra udfordring af forholde os til. Jeg tænker her på udligningsreformen, som koster for Solrød.

Derfor må vi indstille os på, at det medfører, at vi må øge skatten lidt over de næste 4 år. For alternativet – at finde finansiering ved at forringe vores serviceydelser – ser vi bestemt ikke som en attraktiv mulighed. Vi ønsker ikke at forringe forholdene for vores børn og ældre. Og jeg føler mig ret sikker på, at de fleste Solrødborgere vil være enig med os på det punkt.

Et servicetjek af klimaplanen var med i sidste års budgetaftale og en udmøntning heraf bringer vi med til forhandlingsbordet i år – så vi kan sikre realiseringen af 2030-målsætningen om 70%’s CO2 reduktion her i Solrød.  Det samme gælder bedre affaldsbeholdere i det offentlige rum, så vi forbedrer sorteringsmuligheden også her, og undgår at affald fra beholderne spredes igen af fugle og andre dyr.  

På idrætsområdet ser Venstre gerne, at der arbejdes videre med planerne om en ny hal ved Solrød Idrætscenter og med at realisere en Havdrupdrøm om egne fodboldfaciliter hele året i form af en kunstgræsbane.  

Venstre ser også gerne, at Solrød Center videreudvikles, blandt andet ved at skabe flere centralbeliggende boliger i centerområdet. Men vi ønsker gennemtænkte løsninger, hvor vi tager os tid til at afdække muligheder og inddrage forskellige borgergrupper og fagfolk.

For Solrøds unge kunne vi godt tænke os at genoptage tidligere tanker om at skabe et ungdomsmiljø ved Solrød Gl. skole og se på muligheden for. Ønsket om ”Tryghed for alle” bringes også på bane. Den sidste tid har desværre aktualiseret en indsats herfor.

Men vi ved godt, at vi må indstille os på benhård prioritering og brug af kompromisets svære kunst.

Jeg ønsker en dejlig sensommer til jer alle.

Med venlig hilsen
Lene Stevnhoved
Byrådsmedlem og budgetforhandler
for Venstre i Solrød

Del indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig vores nyhedsbrev