Kystsikring
første del
godkendt

NYT FRA BYRÅDET | Kystsikring: Nu er første del af planen godkendt

Efter at have fået borgernes kommentarer har byrådet nu godkendt den kystsikringsplan, der skal sikre området og beboerne vest for Strandvejen mod oversvømmelser.

Flere end 1.200 borgere i Solrød Kommune har haft mulighed for at komme med kommentarer til den første del af kommunens kystsikringsplan, som byrådet sendte i høring tilbage i januar måned. Nu er planen rettet til, og byrådet godkendte på april måneds byrådsmøde den kystsikringsplan, der skal sikre området og beboerne vest for Strandvejen mod oversvømmelser.

Det betyder, at Solrød Kommune nu tager fat på at sikre det store område, som i kystbeskyttelsesplanen kaldes for område C, og som udover at omfatte mange private boliger også dækker over fx Uglegårdsskolen, Solrød Idrætscenter, flere daginstitutioner og ikke mindst S-togsbanen.

”Køge Bugt er af staten udpeget som et af ti områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser, og der er derfor ingen tvivl om, at det er nødvendigt med en kystbeskyttelsesplan, så vi kan sikre både borgere og offentlige institutioner mod klimaforandringerne og de ekstreme vejrsituationer, som finder sted oftere og oftere. På både byrådets og borgernes vegne glæder jeg mig derfor også over, at vi nu er nået så langt med planerne, at vi snart kan gå i gang med at realisere første del af projektet”, siger borgmester Niels Hörup. 

Både borgere og kommunen bidrager

Sikringen af område C er et omfattende projekt, og ifølge rådgivningsfirmaet Rambøll løber udgifterne til projektet samlet set op i ca. 7 mio. kr. De endelige udgifter kendes dog først, når projektet har været sendt i udbud og er bygget færdigt, men sikkert er det, at både borgere og kommunen skal bidrage økonomisk til projektet. 

Det skyldes, at de grundejere, som opnår beskyttelse eller andre fordele ved kystsikring ifølge Kystbeskyttelsesloven, også skal betale for selve kystbeskyttelsen. Halvdelen af udgifterne har byrådet valgt, at Solrød Kommune skal betale, fordi der er en stor fælles interesse for alle borgere i kommunen i at beskytte fx bymidten, institutioner og infrastruktur i området. Den resterende del af udgifterne skal fordeles blandt områdets grundejere – herunder også Solrød Kommune.

Borgernes bidrag til kystsikringen bliver bl.a. regnet ud efter, hvor stor en grund man har, og hvis man er direkte berørt af oversvømmelser, er der et ekstra tillæg. For borgerne i område C betyder det helt konkret, at det forventes, at de skal betale ca. 1 kr. per m2 samt et årligt driftsbeløb og evt. et tillæg.

Fakta om kystsikringen

Solrød Kommune har i samarbejde med repræsentanter fra grundejerforeninger langs med kysten og Danmarks Naturfredningsforening udarbejdet et forslag til en plan for kystsikring af Solrød Kommune.

Planen er delt op i tre delområder: 

  • Område A, der dækker fra Karlstrup Mosebæk til Ventegodtsvej
  • Område B, der dækker fra Ventegodtsvej til Skensved Å
  • Område C, der dækker området vest for Strandvejen


Byrådet har i april 2019 besluttet, at kystsikringen i område C skal bestå af højvandslukker i de tre vandløb i området samt enkelte forhøjninger af det eksisterende terræn.

Der er meget mere information om kystbeskyttelsesprojektet på solrod.dk under fanen ’aktuelle projekter’ og emnet ’kystbeskyttelse’. Her er der også videoer, der forklarer betalingsmodellen og de specifikke anlæg til kystbeskyttelse.

Del indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig vores nyhedsbrev