Langsom
genåbning

Som følge af de stabiliserede covid-19 tal i forhold til antal indlagte herunder på intensive afdelinger har forretningsudvalget i Region Sjælland i tirsdags besluttet at øge en smule for den øvrige aktivitet.

Det betyder, at aktiviteten hos de almen praktiserende læger øges herunder de visitationer til fx kræftpakker m.v., som har haft et bekymrende lavt niveau i den senere tid.

Bekymringen har gået på, om borgerne har holdt unødigt igen med at henvende sig med symptomer til lægen, hvorved vi potentielt kan se ind i en kraftig stigning i sygdomstilfælde, som kunne have været taget tidligere i forløbet.

Også i psykiatrien åbnes der nu op for normal drift, idet vi på dette området har undret os over, hvorfor der overhovedet var et behov for at lukke så drastisk ned, da der ikke har været mange tilfælde i psykiatrien med corona-smittede patienter.

Forklaringerne har heller ikke været alt for tydelige, hvorfor vi naturligvis følger det til dørs, da man ikke administrativt skal lukke ned for et serviceniveau, der er politisk bestemt, uden at det er absolut nødvendigt og med tilsvarende gode forklaringer.

Folkevalgte bestemmer

I Venstres gruppe følger vi således fortsat ihærdigt det spor, som vi fortalte om i de tidligere nyhedsbreve, at det skal være de folkevalgte og ikke administrationen, der tager de strategiske beslutninger, herunder at bestemme serviceniveauet for vores borgere. Folkevalgte skal stå til regnskab over for borgerne – det skal administrationen ikke.

Derfor insisterer vi også på, at vi i forretningsudvalget får en løbende afrapportering i forhold til økonomien i regionen, som naturligvis er svært påvirket af situationen. Og derfor insisterer vi på, at vi politisk skal inddrages i forhandlinger, når der skal foretages prioriteringer, som har en direkte påvirkning af det tilbud, som vi giver borgerne. Det gælder både på sygehusområdet, men også på andre områder fx grusgravning, den præhospitale indsats, kollektiv trafik herunder lokaltog og busser m.v.

Venstre værner om patientrettigheder

I VKR-gruppen er der også forsat et godt sammenhold. F.eks. maser vi på i forhold til at få genindført de patientrettigheder, som giver patienten ret til hhv. udredning og behandling indenfor 30 dage. Det er rettigheder, som regeringen har suspenderet som en del af corona-beredskabet. Genindførslen af rettighederne bør ske i takt med, at patientbelastningen på de enkelte speciale- områder er mindre eller højst på niveau med ”normalen”.

Patientbelastningen er meget forskellig mellem de enkelte afdelinger, idet der nogle steder er et meget stort pres, mens man andre steder har færre patienter i forhold til ”almindelige” forhold. Vi skal undgå, at der er ledig kapacitet på sygehusene både i det offentlige og private, da vi i videst muligt omfang skal forhindre, at der bliver en for stor pukkel med aflyste og udskudte behandlinger. En sådan pukkel vil hverken være godt for patienterne eller for samfundsøkonomien.

Vi husker godt, at sidst socialdemokraterne var i regering, blev patienternes rettigheder forringet fra 30 til 60 dage i forhold til udredning og behandling. Dengang gik regionsrådet i Region Sjælland med Venstre i spidsen forrest og genindførte patientrettighederne på 30 dage i vores region.

Og når S-regeringen i denne situation ikke ønsker at komme med konkrete planer for en genindførsel af patienternes rettigheder, så mener vi, at Region Sjælland igen bør gå forrest. Vores patienter skal ikke holdes hen i det uvisse, men bør vide under hvilke vilkår, at deres rettighederne vil blive genindført. Det skylder vi patienterne – og det skylder vi personalet, så de ved, hvad de skal arbejde efter.

Vi skal tage de gode erfaringer med

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Det gælder også i denne krise, hvor mange nye arbejdsmetoder er blevet taget i anvendelse ved diverse mødeafholdelser, video-konsultationer hos lægen m.v. Man kunne med et glimt i øjet sige, at corona-krisen har løst en del af klima-krisen, idet mange bil-pendler-kilometer er blevet sparet med deraf mindre Co2-udledning.

Når det er sagt, skal vi tage de gode erfaringer med videre og bruge denne situation til at gentænke, hvordan vi har skruet vores arbejdsmarked sammen og samfundet mere generelt. Mange har måske gået lidt for meget til lægen, hvor man nu tænker sig om en ekstra gang, om man egentlig er syg nok.

Andre er gået for lidt til lægen, da det måske krævede at man tog en hel dag fri fra arbejde. Hjemmearbejdspladser er blevet indrettet, så ikke mindst mange i Region Sjælland med langt til arbejde har sparet mange timer i transport – timer der kan veksles til ekstra arbejdstid eller familietid. Blot et par eksempler.

Vi skal ikke bare genåbne til ”det samme”. Vi skal gerne komme videre med noget endnu bedre.

Vi håber, at alle fortsat holder humøret og modet oppe.

 

Med venlig hilsen

Jacob Jensen 
Politisk leder Region Sjælland

Kirsten Devantier
Gruppeformand

 

Del indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig vores nyhedsbrev