budget-
aftale
2021

massiv opbakning til budgetaftale 2021 skaber fantastiske muligheder for DIT OG MIT SOLRØD

I 50 året for Solrød Kommunes jubilæum har vi i Venstre endnu engang medvirket konstruktivt til at udvikle vores dejlige kommune. Med budgetaftalen søndag eftermiddag skabes nye muligheder for hver enkelt borger og for vores lokale fællesskab.

Aftalen understøtter Venstres ambition om at skabe de bedste betingelser for et godt familie-, arbejdes- og fritidsliv. Det giver også fine muligheder for at videreudvikle det gode liv for alle aldersgrupper med tryghed og fællesskab i respekt for de værdier, generationer har skabt.

Solrød Kommune har en stor befolkningstilvækst, og i Venstre glæder vi os over, at vi alligevel med denne aftale kan fastholde det nuværende serviceniveau.

Balance i økonomien er en forudsætning for, at vi kan udvikle os. Venstre står for orden i økonomien med lavest mulige skatte uden at gå på kompromis med servicen til borgerne. Det genspejler sig også i budgetaftalen for næste år. Aftalen indeholder en mindre skattestigning som konsekvens af de ekstraudgifter, Solrød Kommune får pga. udligningsreformen.

Her er der tale om en afvejning mellem den enkeltes økonomi og kvaliteten af kommunens ydelser – herunder vores skoler, institutioner, ældrepleje, veje og stier. For ikke at gå på kompromis med kvaliteten har vi vurderet, at en skattestigning er nødvendig. Derfor hæves personskatten gradvis over de næste 4 år fra 24,6 % til 25,03 % i 2024. I 2021 stiger skatten med 0,11%. For en gennemsnitsindtægt svarer det til 24 kr. om måneden.

Vi har fået plads til meget i budgettet, men det har også været nødvendigt at prioritete og vælge fra. Blandt de positive elementer i budgetaftalen, set ud fra vores perspektiv, kan bl.a. fremhæves:

  • Udbygning af idrætsfaciliteter i Solrød Idrætscenter og kunstgræsbane kan igangsættes i 2021
  • Muligheden for en forlængelse af badebroen ved Østre Strandvej og en handicapvenlig tilgængelighed til vandet etableret i forbindelse med Strandens Hus undersøges
  • Konsekvensen ved af ændre overgangen fra vuggestue/dagpleje til børnehave fra 2 år og 10 mdr. til 3 år analyseres med henblik på en intention om at ændre overgangen til børnehave til 3 år i løbet af 2022/2023
  • Udskiftning af affaldsspande i vores centre, så vi får et renere bymiljø med kildesortering, som vi også har i private husstande
  • Vi forsætter arbejdet med helhedsplanen for Solrød Center med analysen af perspektiver for at udnytte den nuværende busholdeplads. Visionen er at udvikle Solrød Bymidte og samtidig skabe moderne faciliteter, der tilgodeser borgernes behov. Analysen skal gennemføres med bred inddragelse af borger og erhvervsliv og ende ud i et grundlag, som det kommede byråd i 2022 kan træffe en endelig beslutning ud fra.


I Venstre har vi arbejdet på at videreføre den historiske tradition med et samarbejdende byråd. Vi tror på, at samarbejde og tillid giver de største resultater og mest værdi for Solrødborgerne – det mener vi, at denne aftale er et klart udtryk for.

Venlig hilsen
Lene Stevnhoved
Byrådsmedlem og budgetforhandler 
Venstre i Solrød

Del indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig vores nyhedsbrev