Sikring mod
oversvøm-
melser

NYT FRA BYRÅDET | Sammen med Klar Forsyning har Solrød Kommune gennemgået de planer, der skal sikre kommunen mod oversvømmelser, der skyldes regnvand.

Sammen med Klar Forsyning har Solrød Kommune gennemgået de planer, der skal sikre kommunen mod oversvømmelser, der skyldes regnvand. Byrådet har i den forbindelse besluttet at sikre kommunen på samme gode måde som hidtil og samtidig opdatere planerne med ny viden.

Skybruddene i Solrød Kommune er gennem årene blevet kraftige og kraftigere, og med det er risikoen for oversvømmelser også steget. Det fik i 2012 det daværende byråd til at lave en plan for, hvordan de store regnmængder og oversvømmelser skal tackles i kommunen, og nu har Solrød Kommune i samarbejde med Klar Forsyning gennemgået og opdateret klimatilpasningsplanen.

På byrådsmødet den 22. juni har byrådet taget stilling til den nye klimatilpasningsplan, og her har byrådet bl.a. besluttet at sikre borgere, bygninger og infrastruktur på samme gode måde som hidtil og opdatere planerne med nye viden på området.

”De hastigt accelererende klimaforandringer gør det nødvendigt, at vi hele tiden er på forkant med vores bæredygtighedsstrategier som fx vores håndtering oversvømmelser med regnvand. Derfor besluttede parterne bag budget 2020-2023 også, at der skal gennemføres et servicetjek af Solrød Kommunes Klimaplan 2010-2025 i år, og det er en del af det servicetjek, vi nu er i gang med,” siger borgmester Niels Hörup.

Byrådet har bl.a. besluttet, at der fortsat højst må ske oversvømmelser af regnvandssystemerne statistisk set hvert tiende år frem for hvert femte år, som ellers er det normale niveau i Danmark.

”På trods af, at det er en dyrere løsning på papiret, så giver det samlet set god mening, fordi det godt kan betale sig set i forhold til de skader, der kan opstå ved oversvømmelser,” siger borgmester Niels Hörup og fortsætter:

”Det er det, hele revurderingen handler om – at sikre en fornuftig og bæredygtig udvikling af vores kommune.”

Byrådet har også vedtaget at gøre klimatilpasningsplanen mere fleksibel, så der fremover er 16 delplaner for områder i Solrød Kommune, der sikrer, at hvert område får præcis den indsats, der er behov for i det enkelte område.  Samtidig bliver de forskellige indsatser prioriteret, så de både tager hensyn til fx Solrød Kommunes andre planer og projekter, samt hvor man kan få mest klimatilpasning for pengene.

Du kan læse mere om klimatilpasningsplanen på Solrød Kommunes hjemmeside under Planer og politikker.

Del indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig vores nyhedsbrev