Vil historien
gentage sig i
Solrød
Kommune ved
KV17?

21. NOVEMBER 2017 ER DER VALG TIL BYRÅD, REGIONSRÅD OG ÆLDRERÅD

I min familie er der tradition for at involvere sig i det lokale politiske liv. Jeg har været med det meste af mit liv, og i november 1985 blev jeg valgt til Solrød Byråd første gang. Jeg fik 17 personlige stemmer, men alligevel blev jeg valgt til Byrådet, da den daværende borgmester Arne Haugaard-Hansen fik et ualmindeligt flot personligt valg.

”Når det regner på præsten, så drypper det på degnen”, lyder et gammelt dansk ordsprog, og det passerede også ved valget i 1985.

Ved hvert valg er der en række praktiske ting, som skal afklares. Det baserer sig på en mangeårig praksis, som efterhånden udvikler sig til en tradition. Det kender vi fra familie-, forenings- og arbejdslivet, hvor rutiner gør det lettere at få tingene til at fungere.

Traditioner ændres efterhånden – nye mennesker skaber nye skikke, som ender i nye traditioner – hvis de nye traditioner viser sig at have værdi.

Traditionen i Solrød Kommune ved et valg er, at det største parti inviterer til fællesmøde om de praktiske forhold omkring valget: vælgermøder, principper for fairplay og andet, som alle partier og lister kan blive enige om. I mange år har det været Venstre, der som det største parti har holdt denne tradition i hævd.

Traditionen i Solrød Kommune omkring byrådsvalget er også, at Venstre som det største borgerlige/liberale parti, inviterer til møde om indgåelse af et såkaldt valgteknisk samarbejde – kaldet valgforbund – for at undgå stemmespild.

Ved sidste valg blev der rokket ved denne tradition, hvor der imellem de borgerlige/liberale blev indgået 2 valgforbund. Som de fleste sikkert husker, så ønskede et valgforbund bestående af Konservative, Grundejerne, Liberal Alliance og en lokalliste, at deres særlige valgforbund ikke kun skulle indgås for at undgå stemmespild, men også for at få en ny borgmester.

Det skete heldigvis ikke, og alle borgerlige/liberale byrådsmedlemmer har de seneste år haft et seriøst og frugtbart samarbejde, og alle partier i Solrød Byråd har indgået de vigtige budgetforlig i 2016 og i 2017.

Traditionen tro har Venstre i Solrød før sommerferien, inviteret og holdt møde imellem de borgerlige/liberale om indgåelse af valgteknisk samarbejde.

Som det ser ud lige nu, så har Grundejerne, Liberal Alliance og Nye Borgerlige desværre takket nej til et valgteknisk samarbejde, da de ønsker en anden retning for Solrød Kommune, som jeg – og den brede vælgerskare – i skrivende stund ikke kender indholdet af.

Derfor mit spørgsmål: Skal historien gentage sig i Solrød Kommune til KV17 – eller vil de kommende måneder få de borgerlige/liberale partier til at genoptage den gode tradition om valgsamarbejde, til glæde og gavn for de borgerlige/liberale vælgere i Solrød Kommune?

Uanset om det sker, så skal du vide, at din stemme på Venstre er dit sikre valg, når det gælder Solrød Kommunes udvikling i harmoni og fremgang.

Mange hilsner
Niels Hörup – din borgmester 

Del indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig vores nyhedsbrev